Ecoloxía na aula

Este libro é unha ferramenta de traballo en materia de educación ambiental centrado especialmente en Galicia. Un traballo dirixido a educadores, pais e rapaces. Os primeiros porque deles e da súa experiencia e entendemento debe sair a orientación fundamental aos máis novos para se iniciaren na conciencia ecolóxica, os segundos porque son o futuro da xestión ambiental e por tanto veranse na necesidade de padecer e tratar a herdanza ambiental que nós lles cederemos.

Ségueme en...