O fillo do pintamonas

No mundo fantástico dos Nubelos só os vellos Grislás conservan a memoria das lendas. Unha desas lendas garda as enigmáticas claves coas que Nubelo de Lá poderá coñecer a verdadeira historia do seu pai a quen todos chaman O Pintamonas. Para iso emprenderá trepidantes aventuras coa axuda da súa amiga Nubebela e dun fachendoso papaventos que, ademais de axudar, tamén o ha meter nalgunha nova lea.

Ségueme en...